«Για τη βαρύτητα του προβλήματος σημειώνω ότι οι περίπου 7.000.000 Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τις 200.000. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία και στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η πλήρης αποκατάσταση της δημοτολογικής εκκρεμότητας των Ρομά».

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρου Τατσόπουλου.

«Παρά τα προβλήματα, το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια και να προχωρήσει η καταγραφή των Ρομά με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης» ανέφερε ο υπουργός.

«Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις του Ασπροπύργου και των Σπάτων, που θίγετε στην ερώτησή σας, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Ρομά και ιδίως στον άξονα χρηματοδότησης βασικών υποδομών στέγασης, που υλοποιήθηκε στην περίοδο 2002 - 2008 από το Υπουργείο Εσωτερικών για τους Δήμους Ασπροπύργου και Σπάτων, εγκρίθηκαν έργα προϋπολογισμού 5,3 εκ. ευρώ και 3,8 εκ. ευρώ αντίστοιχα» σημείωσε.

«Επιπρόσθετα κατά την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής δανειοδότησης Ελλήνων Ρομά με ευνοϊκούς όρους και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ποσό έως 60.000 ευρώ για κάθε δάνειο, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε συνολικά 7.854 αποφάσεις στεγαστικής συνδρομής υπέρ ισάριθμων οικογενειών Ελλήνων Ρομά. Επειδή ρωτάτε ειδικότερα για τον Ασπρόπυργο και τα Σπάτα σημειώνω ότι από τις αποφάσεις αυτές οι 31 εκδόθηκαν υπέρ οικογενειών Ρομά που είχαν κάνει αίτηση στο Δήμο Ασπροπύργου και οι 6 για το Δήμο Σπάτων» ανέφερε ο κ. Μιχελάκης.

«Στόχος μας είναι η άρση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάρος των Ελλήνων Ρομά και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη κοινωνική τους ένταξη. Βασικοί άξονές μας είναι πρωτίστως η εξασφάλιση στέγης και περαιτέρω η ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου με τους Ρομά και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης στους κρίσιμους και θεμελιώδεις τομείς της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης» κατέληξε Μιχελάκης.