Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν, μεταξύ των άλλων, η πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 44/2001, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, αλλά και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Τέλος, θα συζητηθεί η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη χρήση δεδομένων φακέλου επιβατών με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα και δίωξη των αδικημάτων της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος.