Το θέμα της αξιολόγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν το αντικείμενο σύσκεψης στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αυτήν συμμετείχε η πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο γενικός γραμματέας συντονισμού της κυβέρνησης.