Την ανάγκη καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ως αναγκαίου όρου για τη έξοδο από την κρίση με δίκαιη κατανομή των βαρών, υπογραμμίζει η Δημοκρατική Αριστερά.

«Η φοροδιαφυγή αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά , ιδιαίτερα σε μια περίοδο που επιβαρύνονται διαρκώς τα γνωστά υποζύγια , οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι», τονίζει ΔΗΜΑΡ.

«Καμιά καθυστέρηση δεν δικαιολογείται στην ανασυγκρότηση και εξυγίανση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Καμιά ανοχή στα μεγάλα κυκλώματα αλλά και στις άνομες αντιδράσεις που επιχειρούν να αποτρέψουν τις ελεγκτικές διαδικασίες και τους καταλογισμούς για πράξεις φοροδιαφυγής», επισημαίνει.