Κατά των απολύσεων στο Δημόσιο τάχθηκε εκ νέου η Δημοκρατική Αριστερά επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση οφείλει να επαναδιαπραγματευθεί με την τρόικα».

«Η κινητικότητα είναι απαραίτητη μόνο όταν αφορά την ορθολογική κατανομή του προσωπικού. Η σύνδεση της με τις απολύσεις οδηγεί στην απορρύθμιση» αναφέρει η ΔΗΜΑΡ.

«Η κυβέρνηση οφείλει να επαναδιαπραγματευθεί με την τρόικα, αναδεικνύοντας το δημοσιονομικό κόστος, αντί του υποτιθέμενου οφέλους, που προκύπτει από την αποδιοργάνωση των δημόσιων λειτουργιών. Αυτό που χρειάζεται είναι η ουσιαστική και αναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση» σημειώνεται από την Αγίου Κωνσταντίνου.