Ένα πάγιο αίτημα των Ενώσεων Αποστράτων ικανοποιήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το έως σήμερα ισχύον σύστημα μοριοδότησης ήταν προσαρμοσμένο στα εν ενεργεία στελέχη χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των αποστράτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά ζητήματα στον καταμερισμό των διατιθέμενων οικημάτων στα β που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις

Με τη νέα υπουργική απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στις Ενώσεις Αποστράτων να εισάγουν επιπλέον κριτήρια για τα μέλη τους με τη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Επιτελείων, καθιστώντας το σύστημα δικαιότερο και λειτουργικότερο. Η σχετική απόφαση υπογράφτηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά.