Την ικανοποίησή του για την εκκίνηση του Προγράμματος Απασχόλησης στην Κοινωφελή Εργασία, εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι θετικό ότι μετά από πολύμηνες προσπάθειές μας, οι αρμόδιοι Υπουργοί εξήγγειλαν σήμερα την εκκίνηση του Προγράμματος Απασχόλησης στην Κοινωφελή Εργασία, με στόχο τόσο τη στήριξη 50.000 ανέργων (και κατά προτεραιότητα εκείνων που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο) όσο και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο» τονίζει το ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ εισηγήθηκε αυτό το Πρόγραμμα και έφερε με δική του πρωτοβουλία τον Απρίλιο τη σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Και θα παρακολουθήσει τις διαδικασίες εφαρμογής του σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια του νόμου. Θεωρούμε όμως ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. 

Έχουμε σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ανεργία, την ευθύνη να διαθέσουμε κατά προτεραιότητα και με αποφασιστικότητα πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση τέτοιων Προγραμμάτων. 

Όπως και να εφαρμόσουμε το ψηφισμένο Πρόγραμμα της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών προς τις επιχειρήσεις που διατηρούν τις θέσεις εργασίας ή ενισχύουν την απασχόληση. Η ανακούφιση και η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων και η αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, είναι πρώτιστο  μέλημά μας, είναι ευθύνη όλων μας» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.