«Η προεκλογική συζήτηση στη Γερμανία συνοδεύεται με στερεότυπα για τη χώρα μας και τη συμμετοχή της στο ευρώ. Το πραγματικό πρόβλημα της ευρωζώνης είναι ότι παραμένει προσκολλημένη στις πολιτικές λιτότητας, δεν λαμβάνει μεγάλες πρωτοβουλίες κοινής αντιμετώπισης της κρίσης χρέους και καθυστερεί στη διαδικασία της ενοποίησης» αναφέρει η Δημοκρατική Αριστερά σε ανακοίνωσή της. 

Σύμφωνα με τη ΔΗΜΑΡ «τα προγράμματα προσαρμογής που επιβλήθηκαν δεν οδηγούν στην ανάκαμψη. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα δάνεια συνοδευόμενα από νέα υφεσιακά μέτρα. Χρειάζεται σύνδεση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής με την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία, μείωση των επιβαρύνσεων του χρέους και ένα ισχυρό πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας».