Στην ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη θαλάσσια ασφάλεια - ζήτημα που συνδέεται και με τη θαλάσσια πολιτική ως προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβένρησης και υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίλνιους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή αμυντική  βιομηχανική και τεχνολογική βάση, ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε τους ομολόγους του για το  ζήτημα που έχει τεθεί σε σχέση με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια στο βαθμό που καλύπτει στρατιωτικές  ανάγκες, άρα εντάσσεται στη λογική της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας.

Αύριο θα μετάσχει στη σύνοδο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών John Kerry.