Για την έγκριση των έργων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) συνεδριάζει σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή.

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 11 στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.