Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία και ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τη "Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη" μετά τη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσής του.

Το νομοσχέδιο που επιλύει μεταξύ άλλων και πολλά προβλήματα του χώρου που εκκρεμούσαν , υπερψηφίσθηκε επί της αρχής και των άρθρων του μόνον από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ενστάσεις, από άρνηση ως επιφύλαξη, εκφράσθηκαν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε βασικά άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ μεγάλος αριθμός από τα υπόλοιπα άρθρα υπερψηφίσθηκαν και από την αντιπολίτευση.

Στην αρχή της διαδικασίας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής κατέθεσε σειρά τροποποιήσεων και προσθηκών, οι οποίες εν πολλοίς ήσαν προτάσεις που είχαν τεθεί κατά την επεξεργασία από τα κόμματα και ως εκ τούτου στο μεγαλύτερο μέρος τους κρίθηκαν ως θετικές.

Από τις αλλαγές αυτές, σημαντικότερος κρίνεται ο προσδιορισμός του αριθμού των 4000 άμεσων προσλήψεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, ενώ ο υπουργός επέμεινε ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία στις καταγγελίες για περιπτώσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας, πλην των περιπτώσεων που κρίνει η αρμόδια επιτροπή ότι η διερεύνηση δεν είναι δυνατή χωρίς την ανακοίνωση του ονόματος του καταγγέλλοντος, ειδάλλως η υπόθεση θα τίθεται στο αρχείο.

Και με τη νέα διατύπωση διεφώνησε η πλευρά της ΝΔ (Θ. Νάκος, Π. Παυλόππουλος, Γ. Αποστολάκος) αλλά και ο Θανάσης Πλεύρης από τον ΛΑΟΣ, που έκριναν ότι θα πρέπει ο αστυνομικός, για τον οποίο καταπίπτουν οι κατηγορίες και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο, να έχει τη δυνατότητα να μηνύσει τον καταγγέλλοντα.