Στις σημερινές συνθήκες αποτελεί επιτακτική ανάγκη η χάραξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα ανέφερε ο Φώτης Κουβέλης σε ομιλία του σε νέους αγρότες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ η στρατηγική αυτή θα κινείται στο τετράπτυχο: αγροτική ανάπτυξη – αειφορία – ανταγωνιστικότητα – κοινωνική συνοχή. Ο πρωτογενής τομέας έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η γεωργία πρέπει να καταστεί ανταγωνιστική και παράλληλα να σέβεται το περιβάλλον. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γεωργίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κουβέλη για το λόγο αυτό πρέπει να αρχίσει άμεσα η σύνταξη εθνικού σχεδίου για την ανόρθωση της αγροτικής οικονομίας. Το σχέδιο αυτό πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα, να αξιοποιεί το πλούσιο ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει αυτός ο τόπος, να κινητοποιεί σε θετική κατεύθυνση όλον τον κόσμο της υπαίθρου αξιοποιώντας και τις παραμικρές δυνατότητες της ΚΑΠ.

Τα κυριότερα στοιχεία του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής είναι τα εξής:

• Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας,
• Στροφή στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Πρέπει να δοθεί έμφαση στα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα.
• Η κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος με (α) εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών (β) πιστοποίηση των γνώσεων των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα με το Πράσινο Πιστοποιητικό το οποίο θα δίνει προτεραιότητα πρόσβασης στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Προώθηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα με μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, εξυγίανσης του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων, προστασία της αγροτικής γης με σαφή καθορισμό των χρήσεων της.
• Δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχων και πιστοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα.
• Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με έμφαση σε προϊόντα που πλεονεκτούμε και μπορούν να σταθούν αυτοδύναμα στις διεθνείς αγορές.
• Προώθηση σύγχρονων δράσεων εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και νέων μορφών συμβολαιακής γεωργίας.
• Καθετοποίηση της παραγωγής.
• Στροφή προς την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπου η χώρα μας είναι έντονα ελλειμματική, με αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκοτόπων ως μοχλό ανάπτυξης της υπαίθρου.
• Αποφασιστική στροφή στην εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα, σύνδεσή της με την παραγωγή και εμπορία, προώθηση της κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμού.
• Ανάπτυξη έργων υποδομής και κατασκευή αρδευτικών έργων.
• Η σωστή διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, με εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού για άρδευση είναι μια δυναμική προοπτική αειφόρου ανάπτυξης.
• Υποστήριξη στην μετακίνηση προς την ύπαιθρο ανέργων για την ενασχόληση στην αγροτική παραγωγή με παροχή γης, τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεις από τις κοινοτικές επιδοτήσεις για να κερδίσουμε τη μάχη στο εμπορικό ισοζύγιο των τροφίμων.

«Στις σημερινές συνθήκες απαιτείται στοχευμένη πολιτική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων:Η νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη χώρα μας και οι αλλαγές στο τοπίο της απασχόλησης έχουν ως αποτέλεσμα την αναζήτηση εργασίας και ένταξη μιας νέας γενιάς στο αγροτικό επάγγελμα» τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς.