«Το πρόβλημα της μείωσης εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με περαιτέρω περικοπές συντάξεων», αναφέρει η ΔΗΜΑΡ σε ανακοίνωσή της. 

«Απαιτούνται οι ρυθμίσεις εκείνες που θα διευκολύνουν τους ασφαλισμένους στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Για το ΙΚΑ πρέπει μαζί με τις νέες ρυθμίσεις να υπάρξει πάταξη της μαύρης εργασίας. Η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων προϋποθέτει μια νέα οικονομική πολιτική που θα έχει στο επίκεντρο την ενίσχυση της απασχόλησης», καταλήγει.