Την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την πρόσληψη «συμβούλου για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης», χαρακτηρίζει ως ύποπτη ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ερώηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή.

Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τους οποίους ζητά να “φωτίσουν” σημεία της προκήρυξης που ο κ. Τσίπρας χαρακτηρίζει “γκρίζα”. Επισημαίνει επίσης ότι για το θέμα υπήρξαν αντιδράσεις συνδικαλιστών που ζητούν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Ερωτηματικά δημιουργεί επίσης το γεγονός -σύμφωνα με την ερώτηση Τσίπρα- ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης και ενώ το κράτος διαθέτει προσωπικό και μηχανισμούς για την πάταξη της φοροδιαφυγής, προσλαμβάνει ιδιώτες για την εκτέλεση του έργου, “τη στιγμή που στερεί από Νοσοκομεία, Σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ. αναγκαίες πιστώσεις ακόμη και για βασικά είδη.”

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Με Διακήρυξη που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Σπινέλλης (αρ. Πρωτ. Δ5 102 1139 ΕΞ 2011/8.2.2011) το Δημόσιο προχωρά σε Διεθνή Διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης».

Σκοπός του έργου είναι, η παροχή στο Υπουργείο υπηρεσιών σε τομείς που θα βελτιώσουν την πάταξη της Φοροδιαφυγής. Προσεκτική μελέτη της διακήρυξης, αναδεικνύει αρκετά γκρίζα σημεία, τα οποία έχουν προκαλέσει ήδη συνδικαλιστικές αντιδράσεις, οι οποίες εύλογα ζητούν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

ΕΠΕΙΔΗ σε εποχές βάρβαρης λιτότητας, περικοπών και ύφεσης, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε πλουσιοπάροχες συμβάσεις με εταιρείες τη στιγμή που στερεί από Νοσοκομεία, Σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ. αναγκαίες πιστώσεις ακόμη και για βασικά είδη.

ΕΠΕΙΔΗ είναι πραγματικά προκλητικό, το Υπουργείο να διαθέτει υπηρεσίες, που με τον κατάλληλο συντονισμό, την επεξεργασία σχετικών πορισμάτων δεκάδων επιτροπών καθώς και την αξιοποίηση σχετικών μελετών αρμοδίων φορέων (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος) θα μπορούσαν να εκτελέσουν το έργο αυτό και την ίδια στιγμή, να αναθέτει σε ιδιώτες το αντικείμενο Δημοσίων Υπηρεσιών με αμοιβή 2.552.250 €.

ΕΠΕΙΔΗ η διαπλοκή και η διαφθορά παραγόντων του Υπουργείου, οδήγησε (διαχρονικά και από τις δύο Κυβερνήσεις) σε κατασπατάληση χρημάτων του Δημοσίου, για έργα μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία (σχεδόν 20 χρόνια από την έναρξή της), δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καταταλαιπωρώντας φορολογούμενους και εφοριακούς και στερώντας πολύτιμα φορολογικά έσοδα.

ΕΠΕΙΔΗ στο Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν πολύτιμες βάσεις οικονομικών δεδομένων και προσωπικών στοιχείων, στα οποία θα έχει άμεση πρόσβαση η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο.

ΕΠΕΙΔΗ η εταιρεία (όπως προκύπτει από την διακήρυξη, σελ. 17-18) θα έχει δυνατότητα να εγκαταστήσει Διευθυντές - Ιδιώτες σε υπηρεσίες του Υπουργείου, καταργώντας στην ουσία την υφιστάμενη ιεραρχία.

ΕΠΕΙΔΗ η αιτιολογία (σελίδα 11) για την υστέρηση των φορολογικών εσόδων, αποκαλύπτει συντάκτες ανίδεους για τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, όπως τεκμηριωμένα έχουν επισημάνει αρμόδιοι φορείς. Ενδεικτικά ΔΕΝ αναφέρονται σαν αιτίες η απουσία πολιτικής βούλησης, η πολυνομία, η γραφειοκρατία, η αναξιοκρατία, οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού, η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, η μη ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης, η μη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος κλπ.

ΕΠΕΙΔΗ, παρά τις εξαγγελίες για διαφάνεια και για πάταξη της διαφθοράς, υπάρχουν φωτογραφικές «προδιαγραφές» για τον ανάδοχο (σελίδα 27 & 44).

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Με ποια κριτήρια και εισηγήσεις ποιων υπηρεσιών καθορίστηκε το ποσό της διακήρυξης;

2. Υπάρχουν ή όχι στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσίες, που από το αντικείμενό τους και με τον κατάλληλο συντονισμό, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν το σχετικό έργο, όπως η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης κλπ.;

3. Έχει αξιοποιήσει το Υπουργείο τα πορίσματα επιτροπών διαλόγου, μελέτης κλπ. που συστάθηκαν στο Υπουργείο, από την εποχή του Γ. Γεννηματά μέχρι την επιτροπή του καθηγητή Γεωργακόπουλου, καθώς και ξένων φορέων (π.χ. IRS);

4. Διαθέτει το Υπουργείο σχέδιο για την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσής του και αν ναι πότε αυτή θα ολοκληρωθεί; Ποια ποσά (ανά έτος και εταιρεία) έχει καταβάλει το Δημόσιο, από το 1990 για αμοιβή ιδιωτών, σε θέματα μηχανοργάνωσης (λογισμικό και τεχνικός εξοπλισμός);

5. Πώς διασφαλίζει η διακήρυξη τη μη διαρροή και αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν οι υπηρεσίες από την ανάδοχο εταιρεία;

6. Έχει ελεγχθεί νομικά η διακήρυξη, υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις, θα κινηθεί διαδικασία ελέγχου από τη Δικαιοσύνη;

7. Τι συμπεριλαμβάνει το 1820/26.11.2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων; Με ποιο έγγραφο της ανατέθηκε αυτό το αντικείμενο;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Παρακαλούμε να μας κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

1. Οι εισηγήσεις των υπηρεσιών, βάσει των οποίων καθορίστηκε το ποσό της διακήρυξης.

2. Τα πορίσματα των επιτροπών διαλόγου, από της εποχή του Γ. Γεννηματά μέχρι την επιτροπή του καθηγητή Γεωργακόπουλου, καθώς και των ξένων φορέων (IRS κλπ.).

3. Το έγγραφο 1820/26-11-2010 της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και άλλα σχετικά με την ανάθεση του έργου έγγραφα.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ