Γράφει ο Πάνος Ρασσιάς

Την ώρα που στην Αθήνα τεχνικά κλιμάκια από 47 υπαλλήλους της τρόικας συνεχίζουν τους ελέγχους για την αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες συναντάται με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της ανάληψης από την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας το α΄ εξάμηνο του 2014.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι το momentum από τη θέση της χώρας μας στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στην προσπάθεια της Ελλάδας για έξοδο από την κρίση και για το λόγο αυτό το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, προετοιμάζουν λεπτομερώς τους φακέλους που θα χειριστεί η ελληνική προεδρία.

Οι προτεραιότητες που έχει θέσει η χώρα μας για το διάστημα αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον Αντώνη Σαμαρά στις κατ΄ιδίαν συναντήσεις με τους ισχυρούς άντρες της Ε.Ε., Μάρτιν Σουλτς (Ευρωκοινοβούλιο), Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Χερμαν Βαν Ρομπάι (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και Χοακίν Αλμούνια (Επιτροπή Ανταγωνισμού).

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης οι προτεραιότητες αυτές συνοψίζονται σε τέσσερα βασικά σημεία:

* ανάπτυξη, απασχόληση, συνοχή

* εμβάβυνση της Ε.Ε. και ολοκλήρωση της ευρωζώνης

* μετανάστευση και κινητικότητα

* θαλάσσια πολιτική.

Όπως σημειώνουν τα κυβερνητικά στελέχη, όταν η ανεργία τόσο στη χώρα μας, όσο και σε άλλα κράτη-μέλη έχει αγγίξει τραγικά μεγέθη, η ανάπτυξη δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα για την ελληνική Προεδρία.

Στόχος είναι να υπάρξει εξισορρόπηση του χρονοδιαγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης με την εφαρμογή ενός ενισχυμένου και ρεαλιστικού Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

Υπό το πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορεί να έχει ισχυρό ρόλο αναφορικά με τα έργα εντάσεως εργασίας (π.χ. προγράμματα για τις ΜΜΕ, βασικές υποδομές, ενέργεια και κλίμα).

Σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα και με δεδομένο ότι η Ε.Ε. δεν ήταν καλά προετοιμασμένη και εξοπλισμένη με τις απαραίτητες δομές για να αντιμετωπίσει μια τόσο βαθιά κρίση, είναι αναγκαία η λήψη περαιτέρω μέτρων για τη δημοσιονομική και οικονομική ένωση, καθώς δεν μπορεί να υπάρχει ένα κοινό νόμισμα χωρίς τον συντονισμό των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών.

Έτσι στο πλαίσιο της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ευρωζώνης, η ελληνική Προεδρία αναμένεται να δώσει έμφαση:

* στην προώθηση  της τραπεζικής ένωσης (εποπτεία-εξυγίανση-εγγύηση καταθέσεων στην βάση των νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων), ενώ θα επιδιωχθεί και απτή πρόοδος στη θέσπιση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM)

* στην οικοδόμηση των αρχών της δημοσιονομικής και οικονομικής ένωσης

* στην κοινωνική διάσταση της Ευρωζώνης

* στη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερης διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι για την Ελλάδα και η τρίτη προτεραιότητα που αφορά τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Η Αθήνα θα επιδώξει να υπάρξει μία συνολική ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου, μέσω της καλύτερης οργάνωσης της νόμιμης μετανάστευσης, του περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης.

Επίσης θα γίνει προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των συνόρων σε διάφορα επίπεδα, με ενίσχυση της προληπτικής δράσης σε τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης της παράνομης μετανάστευσης προς όφελος όλων των κρατών-μελών. Για το λόγο αυτό αναμένεται να συζητηθούν ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, καθώς και η ενιαία αντιμετώπιση άλλων πολιτικών, όπως αυτή των θεωρήσεων.

Αναφορικά με την τέταρτη προτεραιότητα που αφορά τη θαλάσσια πολιτική της Ε.Ε., σχεδιάζεται η επανεκκίνησή της ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι εκφάνσεις της και όχι μόνο οι αναπτυξιακές πτυχές (ασφάλεια, ενέργεια, μετανάστευση, θαλάσσια ασφάλεια, ανάπτυξη, τουρισμός), καθώς υπάρχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα για πολλά κράτη μέλη.

Εδώ εντάσσεται και η αξιοποίηση της πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) για τη θαλάσσια ανάπτυξη.

Μείζον ζήτημα το οποίο λαμβάνει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση είναι και η διεξαγωγή των ευρωεκλογών κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.