Την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και έχουν περιέλθει σε γνώση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. (Ε.Ε.Τ.Α.Α).
Σύμφωνα με τις καταγγελίες παιδικοί σταθμοί απαιτούσαν από τους γονείς πρόσθετα χρήματα για παρεχόμενες υπηρεσίες, που όμως καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Με επιστολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε τη διερεύνηση της ενδεχομένης τέλεσης ποινικών αδικημάτων από την πλευρά των υπευθύνων λειτουργίας των εν λόγω καταγγελλομένων παιδικών σταθμών.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μιχελάκη:

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα 

Με την υπ’ αριθμ. 1360/19.06.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνηση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η οποία  υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα μεταξύ των άλλων και 765 ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί
Σημειώνουμε ότι τα ποσά που καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στους Φορείς/Δομές ανά θέση και ανά κατηγορία καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών από τον Φορέα/Δομή.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 
α) Τη φύλαξη με δραστηριότητες για την απασχόληση, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία,
β) Τη σίτιση (πρωινό και μεσημεριανό) βρεφών / παιδιών, εφόσον αυτή την τελευταία την έχει δηλώσει στην προσφορά του ο Φορέας/Δομή
γ) Σημειώνεται ότι στα σχετικά όρια δαπάνης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για γραφική ύλη αξίας 100 Ευρώ.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω οι Φορείς/Δομές που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και οι οποίοι με την αίτησή τους έχουν δηλώσει την κατηγορία με σίτιση, υποχρεούνται να προσφέρουν πρωινό και μεσημεριανό χωρίς να ζητούν οποιοδήποτε άλλο ποσό για τροφεία.
Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν περιέλθει και σε γνώση της Ε.Ε.Τ.Α.Α, οι παιδικοί σταθμοί που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο απαιτούσαν από τους γονείς πρόσθετα χρήματα για παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να διερευνήσετε την πιθανότητα τέλεσης ποινικών αδικημάτων από την πλευρά των υπευθύνων λειτουργίας των εν λόγω καταγγελλομένων σταθμών.

                                                                            Με Εκτίμηση

                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ