Διατηρείται η δυνατότητα του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας να επεκτείνει και να κηρύσσει γενικώς υποχρεωτικές τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Αυτό αποφασίστηκε χθες κατά τη συνάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με του εκπροσώπους της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, καθώς αποσκοπεί στην προάσπιση τόσο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όσο και του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, κατά τη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, συμφωνήθηκε και η αναβάθμιση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, με σκοπό να ενισχυθεί ο γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός του ρόλος,  προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στην ισχύουσα νομοθεσία και διατυπώνοντας ουσιαστικές γνωμοδοτήσεις που λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Για αυτό το λόγο, θα συσταθεί επιτροπή με τη συμμετοχή και των  κοινωνικών εταίρων, ώστε εντός του μηνός, να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ότι αφορά ο θέμα των αιτήσεων για κήρυξη υποχρεωτικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων που εκκρεμούν, η Υπουργός επεσήμανε ότι μόλις αναλάβει καθήκοντα ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο οποίος ως γνωστόν προΐσταται του ΑΣΕ, θα προχωρήσει η εξέτασή τους από το ΑΣΕ και η σχετική γνωμοδότηση για την προώθησή τους.

Έτσι,σύμφωνα με το υπουργείο, η δυνατότητα επέκτασης των συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας δεν πρέπεινα συγχέεται με τη δέσμευση που υπάρχει στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, βάσει της οποίας η Κυβέρνηση και το Υπουργείο παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του νόμου 3899/2010 για τις ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υιοθετώντας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, βελτιωτικές αλλαγές μέχρι το τέλος Ιουλίου.