Την ετοιμότητα της Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της επικείμενης ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. στο πρώτο εξάμηνο του 2014 υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κούτρας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφορικά με δηλώσεις γερμανών βουλευτών.

Υπενθυμίζεται ότι δύο γερμανοί βουλευτές ζήτησαν να παραιτηθεί η Ελλάδα από την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., επικαλούμενοι το κόστος της διοργάνωσης.

«Η Ελλάδα θα όφειλε να παραιτηθεί από την προγραμματισμένη Προεδρία της για το 2014», δήλωσαν οι δύο βουλευτές του CDU και του FDP,  υποστηρίζοντας ότι η προεδρία των έξι μηνών θα κοστίσει στην Ελλάδα περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

«Οι θεσμικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπονται από αρχές δικαίου και κανόνες που εμπεριέχονται στις εν ισχύι Συνθήκες και βασίζονται στη θεσμική ισοτιμία των κρατών-μελών και στο σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας καθενός από αυτά», αντέτεινε από την πλευρά του ο κ. Κούτρας.

«Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα είναι πλήρως έτοιμη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως Προεδρία. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του περισσού», κατέληξε.