Τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε., προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επισυναπτόμενη στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των υπεραστικών συγκοινωνιών.

Με άλλη τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπονται μέτρα προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ΙΧ, ενώ τρίτη τροπολογία προβλέπει τη μεταβίβαση της εποπτείας δομών που διευθετούσαν τις αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, από την γενική γραμματεία Δημοσίων Έργων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στις Περιφέρειες.