Με αντιπροσωπεία του συντονιστικού οργάνου της Συνόδου των Πρυτάνεων συναντήθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.

Ο Φώτης Κουβέλης τόνισε ότι η ΔΗΜΑΡ στηρίζει το μέτρο της κινητικότητας, που «αποβλέπει στην ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού από θέσεις που πλεονάζουν σε θέσεις που ελλείπουν. Προϋπόθεση μιας τέτοιας κινητικότητας είναι να έχουν προηγηθεί εκθέσεις αξιολόγησης και σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών των πανεπιστημίων».

Πρόσθεσε όμως πως «η κινητικότητα πρέπει να αποσυνδεθεί από τις απολύσεις και να μη γίνουν αποδεκτές, όταν μάλιστα τα πανεπιστήμια λειτουργούν με κενά και ελλείψεις στο προσωπικό τους».