Η μελέτη για το μισθολόγιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, η οποία ανατέθηκε στις Εταιρείες Hay Group και Icap Group, με κατευθύνσεις και οδηγίες της κυβέρνησης, προδιαγράφει νέα επίθεση σε βάρος του εισοδήματος και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο Δημόσιο και ουσιαστικά δρομολογεί τη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΝ.

“Αυτό θα έχει δραματικές επιπτώσεις στη λειτουργία του κράτους και κατά συνέπεια στο κρίσιμο ζήτημα της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Εκείνο που έχει ανάγκη ο τόπος είναι η προστασία και αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, η ενίσχυσή τους με τους αναγκαίους πόρους για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και οι δημόσιες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η οικονομική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από ένα νέο μισθολόγιο που να ανταποκρίνεται στο κόστος ζωής, με βάση τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.”