Την εμπιστοσύνη της προς την ελληνική δικαιοσύνη εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατηρεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα (που συνέβησαν μετά τη δραματική δολοφονία ενός 34χρονου στην Αθήνα). Η τήρηση των νόμων και η δημοκρατία είναι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προστατεύονται στα κράτη-μέλη.

Είναι χρέος των δικαστικών αρχών των κρατών-μελών να εξασφαλίσουν την εφαρμογή και το σεβασμό αυτών των αρχών και υπό αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε να αναλάβει όλες τις απαραίτητες δράσεις, σεβόμενη τη νόμιμη διαδικασία».