Ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, καθώς και τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και τους εφαρμοστικούς Κανονισμούς της συνοχής.

Ο κ. Κούρκουλας υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης υιοθέτησης των κανόνων της συνοχής ώστε τα κράτη μέλη και οι διοικήσεις τους να μπορέσουν να προετοιμάσουν την άμεση απορρόφηση των κονδυλίων που προβλέπονται για την περίοδο 2014-2020.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης των πρωτοβουλιών που έχουν αποφασισθεί από τη Σύνοδο Κορυφής για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την αποφυγή οποιουδήποτε μέτρου το οποίο θα μείωνε τα ποσά τα οποία προβλέπονται για τις χώρες και τις περιφέρειες που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τη θετική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία υιοθέτησης του ΠΔΠ, καθώς και την ευχή, οι εν εξελίξει συνομιλίες να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία.

Όσον αφορά τη προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Οκτωβρίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες προώθησης της Ψηφιακής Ατζέντας και των προτάσεων σχετικά με την «Καινοτόμο Ευρώπη» (Innovating Europe).

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης της Τραπεζικής Ένωσης, μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.