Αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το μέτρο της κινητικότητας-διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους των συλλόγων ΑΕΙ. 

«Η κινητικότητα πρέπει να αποβλέπει στην ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού που πλεονάζει σε θέσεις στις οποίες υπάρχουν κενά, μόνο έτσι είναι ορθή», σημείωσε ο κ. Κουβέλης, ενώ τόνισε πως πρέπει να αποσυνδεθεί από τις απολύσεις, «όταν μάλιστα τα πανεπιστήμια λειτουργούν με τέτοια κενά και ελλείψεις στο προσωπικό τους που δεν διασφαλίζουν τους  στοιχειώδεις κανόνες για τις σπουδές των φοιτητών».