Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με δική του πρωτοβουλία, όχι μόνο κατόρθωσε να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου την Ένωση Εφοπλιστών και την Πανελλήνια Ναυτεργατική Ομοσπονδία, αλλά κατόρθωσε και να τους πείσει να συμφωνήσουν.

Με αυτόν τρόπο έσπασε μία προκατάληψη χρόνων ότι οι δύο παραδοσιακοί κοινωνικοί «παίκτες» στο χώρο της ναυτιλίας δεν συνεργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα, με την  πρωτοβουλία του κ. Βαρβιτσιώτη αίρονται τα αντικίνητρα που ίσχυαν μέχρι τώρα και είχαν να κάνουν με τη διαφορετική ασφαλιστική αντιμετώπιση των σπουδαστών που εκτελούσαν το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό τους ταξίδι με πλοίο που έφερε σημαία εκτός της ελληνικής.

Παράλληλα, και στην κατεύθυνση της ταχύτερης ναυτολόγησής τους, καταργείται η διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ που υπήρχε μεταξύ των σπουδαστών που εκτελούσαν πρώτο και δεύτερο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό ταξίδι. Όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών, μεταξύ των εξαμήνων θεωρητικής εκπαίδευσης, αποφασίστηκε ο επανακαθορισμός τους, λαμβάνοντας υπόψη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. 

Τέλος, και προς διευκόλυνση των σπουδαστών, προωθείται με κανονιστική πράξη η εγγραφή στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο εκείνων που στο τρέχον έτος δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά ταξίδια ή δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποφασίστηκε να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να λογίζεται, στο εξής, ως προαγωγικός ο χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού που υπηρετούν στα πλοία με σημαία εκτός της Ελληνικής.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή εξέλιξη. Σήμερα ικανοποιούμε ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα όχι μόνο των ναυτικών μας, αλλά και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας γενικότερα. Παράλληλα, αποδείξαμε στην πράξη ότι με καλή πρόθεση και γόνιμο διάλογο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα και να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις», δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός μετά τη συνάντηση.