Συνάντηση με το προεδρείο του Συλλόγου Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας είχε σήμερα αντιπροσωπεία της ΔΗΜΑΡ.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, μέλος της ΕΕ και υπεύθυνος για την Οικονομική και Κοινωνική πολιτική της ΔΗΜΑΡ και ο Μιχάλης Κανδαράκης, πρώην Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ, συναντήθηκαν με το Προεδρείο του Συλλόγου Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας. 

Τα μέλη του προεδρείου του Συλλόγου έθεσαν το θέμα της κυβερνητικής μεθόδευσης για τη διάλυση και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΕΠΕ στο Υπουργείο Εργασίας

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΔΗΜΑΡ, υπογράμμισαν τη σταθερή θέση του κόμματος για την ύπαρξη του ΣΕΠΕ ως Σώματος και τη διατήρηση της αυτοτελούς παρουσίας του ως ελεγκτικός μηχανισμός τόσο στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, όσο και στα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις.