Καινοτομίες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με σκοπό την επιτάχυνση απονομής της Πολιτικής Δικαιοσύνης, επιφέρει το νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Καστανίδης.

Όμως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο για «τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης έχει ως αφετηρία τον απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στον καθοριστικό ρόλο των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων στην απονομή της Δικαιοσύνης, ενώ λαμβάνεται επίσης υπ' όψιν ο σημαντικός ρόλος των δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών επιμελητών στη δικαστική και εξώδικη διαδικασία».

Ο κ. Καστανίδης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι τροποποιήσεις που έχουν ήδη γίνει στην Ποινική και Διοικητική Δικονομία και με τις τροπολογίες που επέρχονται στην Πολιτική Δίκη και στη διαμεσολάβηση, τα «πρώτα δείγματα γραφής» (σ.σ: αποτελέσματα επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης) θα εμφανιστούν μέσα στο επόμενο τετράμηνο.

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι λόγω των συνταγματικών επιταγών, οι δικαστές δεν μπορούν να ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο. Η θέση αυτή του κ. Καστανίδη εκφράστηκε κατόπιν σχετικής ερώτησης των δημοσιογράφων.

Με το επίμαχο νομοσχέδιο διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου με την αύξηση των χρηματικών ορίων (ποσών). Με άλλα λόγια, στα Ειρηνοδικεία θα υπάγονται προς επίλυση διαφορές μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, αντί για του ποσού των 12.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και οι διαφορές από σύμβαση μίσθωσης με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 600 ευρώ, αντί των 450 που είναι σήμερα.

Στα Μονομελή Πρωτοδικεία θα υπάγονται διαφορές άνω των 20.000 και μέχρι 120.000 ευρώ και για μίσθωμα πάνω από 600 ευρώ.

Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία θα εκδικάζουν υποθέσεις με αντικείμενο από 120.000 ευρώ και πάνω. Έτσι, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση θα μειωθεί ο φόρτος των Πολυμελών Πρωτοδικείων και θα επέλθει η επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων θα κρίνονται κατ' έφεση από τα Μονομελή Πρωτοδικεία και οι αποφάσεις των Μονομελών Πρωτοδικείων θα ελέγχονται από το Εφετείο, που θα έχει στη σύνθεση του έναν μόνον εφέτη.

Ακόμη, όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο μονομελούς συνθέσεως θα κρίνονται κατ' αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, που θα δικάζει με τριμελή σύνθεση και όχι από πενταμελή σύνθεση όπως ισχύει σήμερα.

Με το ίδιο νομοσχέδιο αναμορφώνεται το πλαίσιο για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών και η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς παύει να είναι υποχρεωτική.

Με τη νέα ρύθμιση εξακολουθεί να παρέχεται δυνατότητα συμβιβασμού στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, ακόμη και όταν αυτή έχει αναβιώσει λόγω της άσκησης έφεσης.

Μια ακόμη από τις νέες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της Πολιτικής Δίκης, είναι αυτή που προβλέπει ότι θα προηγείται η εκδίκαση των υποθέσεων εκείνων που δεν θα υπάρχει εμμάρτυρη απόδειξη, δηλαδή δεν θα καταθέτουν μάρτυρες.

Επισπεύδονται και οι διαδικασίες στον Άρειο Πάγο, καθώς καταργείται η πολύπλοκη διαδικασία του προελέγχου των αιτήσεων αναιρέσεως από τον εισηγητή δικαστή, που επιβάρυνε αντί να αποφορτίσει τον Άρειο Πάγο, ενώ καταργείται και η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον η αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος στον Εισαγγελέα και όχι στους διαδίκους απαξιώνει βασικές συνιστώσες της αστικής δίκης, καταστρατηγεί τις θεμελιώδεις αρχές της διαθέσεως και της ισότητας και εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

Ενεργοποιείται παράλληλα και η ηλεκτρονική δικηγορία, καθώς η κατάθεση και επίδοση δικογράφων θα γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Νομοθετικά προβλέπεται από το παρελθόν η ηλεκτρονική δικηγορία, αλλά τώρα τίθεται σε εφαρμογή με το εν λόγω νομοσχέδιο, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη και η διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε και μια ρύθμιση η οποία κλείνει ένα "παραθυράκι" για την αποτροπή αθέμιτων συναλλαγών κατά τη διαδικασία των πλειστηριασμών προβλέπει ακόμη το νομοσχέδιο.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι μετά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών, οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή τους προβαίνει στην κατακύρωση.

Παράλληλα, ρύθμιση του νομοσχεδίου παρέχει τη δυνατότητα κατάσχεσης για χρέη μεταξύ ιδιωτών, άυλων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και μεριδίων σε Τράπεζες.

Με άλλα λόγια παρέχεται η δυνατότητα κατάσχεσης άυλων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο και βρίσκονται εις χείρας τρίτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η δυνατότητα κατάσχεσης μεριδίων και μετοχών μπορεί να επεκταθεί και για χρέη προς το δημόσιο, με τροποποίηση του Κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.