«Η τραγωδία της Λαμπεντούζα αναδεικνύει ένα Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις χώρες υποδοχής μεταναστών, αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη.

Σύμφωνα με την κ. Δαμανάκη το Συμβούλιο Υπουργών χρειάζεται να πάρει αποφάσεις σύντομα για ενίσχυση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων για την Frontex και την επιτήρηση των Ευρωπαϊκών θαλασσών. 

«Οι υπηρεσίες της Κομισιόν υπεύθυνες για τη θάλασσα, έχουν επεξεργαστεί σαφείς προτάσεις για να βελτιώσουν την επιτήρηση των θαλάσσιων Ευρωπαϊκών συνόρων και την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων παρακολούθησης που διαθέτουν τα κράτη μέλη. Είναι απολύτως αναγκαίο τα προγράμματα αυτά να χρηματοδοτηθούν αμέσως. 

Παραδείγματος χάριν αναπτύσσουμε μαζί με τα κράτη μέλη πρόγραμμα για τη δημιουργία Κοινού Χώρου Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) με στόχο να κάνουμε τα διαφορετικά συστήματα συμβατά μεταξύ τους για ευκολότερη ανταλλαγή δεδομένων. 
Είναι φανερό ότι τώρα η ανάγκη για μια συζήτηση σε βάθος της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι εντονότερη από ποτέ» τόνισε.