Με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο έτη.

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που ερευνώνται με βάση στοιχεία που έχουν προέλθει από το εξωτερικό όπως η λίστα Λαγκάρντ αλλά και υποθέσεις που ερευνώνται με βάση εισαγγελικές παραγγελίες.
 
Ειδικότερα, όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών η παράταση αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές βάσει της αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής, των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου, των συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και οιασδήποτε άλλης διαδικασίας ή
- υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου ή έρευνας με βάση διαβιβασθείσα πληροφορία από δικαστικές ή ελεγκτικές αρχές, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
 
Παράλληλα, με την τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων για τις περιπτώσεις των φορολογούμενων που είχαν βγάλει εμβάσματα στο εξωτερικό και ελέγχονται τώρα γι α παράνομο πλουτισμό. Στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των ελέγχων αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.