Σε αλλαγές προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης σε κόμματα των οποίων οι βουλευτές ή όσοι τα διοικούν διώκονται για κακουργήματα. Ταυτόχρονα, επισπεύδονται οι διαδικασίας για την κατάθεση και ψήφιση της ρύθμισης.

Στη νέα ρύθμιση ο υπουργός περιορίζει την λίστα των κακουργημάτων – τα οποία αν τελεστούν αναστέλλεται η χρηματοδότηση – σε δύο, αυτά της εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 του ΠΚ) και τις τρομοκρατικές πράξεις (187Α του ΠΚ). Να σημειωθεί πως η αρχική ρύθμιση προέβλεπε τις κυρώσεις για τα εξής αδικήματα: εσχάτη προδοσία, διακεκριμένη κατασκοπία, επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας και προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Μιχελάκης αποφάσισε να προχωρήσει στην επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου η ρύθμιση να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν από τη Βουλή

Αρχικά η συγκεκριμένη τροπολογία είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων « Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια». Ωστόσο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα καθυστερούσε να έρθει προς συζήτηση στην Ολομέλεια της βουλής.

Για το λόγο αυτό, ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε με επιστολή του στην υπηρεσία νομοθετικού έργου της Βουλής την ένταξη της στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις», το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη.

Αναλυτικά η νέα τροπολογία: 

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής :

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού προβλέπεται, ως στοιχειώδες μέτρο προστασίας της χώρας και της δημοκρατίας, η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, όταν ηγετικά στελέχη αυτών κατηγορούνται για τα εγκλήματα των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση) ή 187Α (τρομοκρατικές πράξεις) του Ποινικού Κώδικα. Η διάταξη αυτή, όπως και οι διατάξεις των δύο επόμενων παραγράφων ευθυγραμμίζονται με τις λοιπές διατάξεις του ν. 3023/2002, που είναι ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου 29 παράγραφος 2  του Συντάγματος για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Ο νόμος αυτός, όπως και η συνταγματική διάταξη την οποία εξειδικεύει, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ως φορέων μέσω των οποίων πραγματώνεται η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όταν όμως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ότι, υπό το μανδύα ή υπό την κάλυψη ενός πολιτικού κόμματος, τελούνται από ηγετικά στελέχη αυτού, σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες στρέφονται άμεσα κατά της ίδιας της χώρας ή πλήττουν βάναυσα τη δημόσια τάξη αυτής, ανακύπτει ανάγκη αποτροπής του ενδεχομένου άμεσης ή έμμεσης κατάχρησης της κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης για την στήριξη των ως άνω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Την ανάγκη αυτή υπηρετεί η προτεινόμενη διάταξη της πρώτης παραγράφου.

Με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται ότι η αναστολή της χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης αίρεται, όπως είναι αυτονόητο, σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.

Με τη διάταξη της τρίτης παραγράφου παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων περί λήψεως του μέτρου της αναστολής και άρσης αυτού.

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής :

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και άλλες διατάξεις»

 Άρθρο ……….

Μετά το άρθρο 7 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 7Α ως ακολούθως:                            «Άρθρο 7Α

Αναστολή χρηματοδότησης

1. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός δεκάτου των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός δεκάτου των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, αίρεται αναδρομικά η κατά τα ανωτέρω αναστολή και καταβάλλονται άτοκα στον δικαιούχο τα παρακρατηθέντα ποσά.

3. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αναστολή, καθώς και η κατά την παράγραφο 2 άρση αυτής διατάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώνει σχετικώς τους συναρμόδιους Υπουργούς».