Τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες στο Λεκανοπέδιο Αττικής αλλά και την απαισιοδοξία που επικρατεί σχετικά με την οικονομική πορεία της χώρας, καταγράφει η  δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του newpost, η οποία διεξήχθη το χρονικό διάστημα 7-11 Οκτωβρίου. 

Σε ανοιχτή ερώτηση με δυνατότητα τριών απαντήσεων, οι 8 στους 10 πολίτες ανέφεραν ως πρώτο πρόβλημα την οικονομική κατάσταση και συγκεκριμένα τους χαμηλούς μισθούς, την υπερφορολόγηση και την ακρίβεια και 4 στους 10 την ανεργία. 

Ακολουθούν τα προβλήματα ασφάλειας των πολιτών, της Υγείας και της Παιδείας. 

Συγκεκριμένα, στην Α΄ Αθήνας, σε ποσοστό 78% θεωρούν τα οικονομικά ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και ακολουθεί η ανεργία σε ποσοστό 38,6%, ενώ στην Β΄ Αθήνας η οικονομική κατάσταση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το 81,4% των ερωτηθέντων με δεύτερη την ανεργία σε ποσοστό 40,7% και τρίτη την ασφάλεια των πολιτών σε ποσοστό 18,2%.

Τα οικονομικά προβλήματα που κυριαρχούν παντού είναι σχετικά σε μεγαλύτερη ένταση στη Β’ Αθήνας σε σχέση με την Α’ Αθήνας ενώ είναι η πρώτη απάντηση των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων, όλων των ηλικιών.

Την ίδια ώρα, χαμηλά χαρακτηρίζουν τα εισοδήματά τους 6 στους 10 πολίτες τόσο στην Α΄ Αθήνας όσο και στη Β΄Αθήνας, ενώ μόλις το 3,3% τα θεωρεί «υψηλά» στην Α΄ Αθήνας και 1,6% στη Β΄ Αθήνας.

Η απαισιοδοξία για την προσωπική πορεία αλλά και την πορεία της χώρας κυριαρχούν στη δημοσκόπηση του newpost και της GPO.

Συγκεκριμένα, το 55,4% αναμένει επιδείνωση για τη ζωή του τα επόμενα 2-3 χρόνια στην Α’ Αθήνας, ενώ στη Β’ Αθήνας το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 61,7%. Πιο απαισιόδοξη ηλικία είναι η ομάδα 45-59 ετών και οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, στην Α΄ Αθήνας μόλις το 19,3% των πολιτών θεωρεί πως η ζωή του θα βελτιωθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Β΄ Αθήνας διαμορφώνεται στο 16,5%.

Εξίσου απαισιόδοξοι είναι οι πολίτες και για την οικονομία της Ελλάδας. Συγκεκριμένα. στην Α΄ Αθήνας, το 56,8% θεωρεί πως η οικονομική κατάσταση θα χειροτερέψει τα επόμενα 2-3 χρόνια, το 18,8% πως θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το 21% πως θα βελτιωθεί.

Στην Β΄Αθήνας, το 62% θεωρεί πως θα χειροτερέψει, το 16,8% πως θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το 18% πως θα βελτιωθεί.

Εδώ απαισιόδοξοι μαζί με την ηλικία 45-59 ετών, είναι και η ηλικία 18-29 ετών, η οποία θεωρείται η κατεξοχήν παραγωγική ηλικία.

Σχετικά με τα δύο φύλα, πιο απαισιόδοξοι είναι οι άνδρες και οι ψηφοφόροι των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.