Απάντηση στα σενάρια που πήγαν να αναπτύξουν οι «κηπουροί» του πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου - Γ. Ραγκούσης και Θ. Καρούνος- κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόθεση κατάργησης της Διαύγειας, έδωσε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης διορθώνει ουσιαστικά τα προβλήματα που παρουσίαζε η Διαύγεια, την οποία ο κ. Ραγκούσης από την Πάρο ήθελε να παρουσιάσει ως ένα πρόγραμμα που δεν έχει προβλήματα.

Με τη βελτιωμένη, διάταξη η οποία αποτέλεσε προϊόν της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, ορίζεται ξεκάθαρα ότι οι "πράξεις" ισχύουν μόνο μετά την ανάρτησή τους στη Διαύγεια και μόνο τότε.

Αυτό σημαίνει ότι η ανάρτηση των πράξεων της Διοίκησης καθίσταται όρος ισχύος των πράξεων αυτών, αποκτώντας κανονιστική σημασία ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο το θεσμό και συμβάλλοντας στην αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησής του.

Επιπλέον, αντιστρέφεται η λογική του ισχύοντος νόμου και ορίζεται ότι σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο αναρτημένο κείμενο και στο κείμενο της πράξης, ισχύει το πρώτο.

Τα προβλήματα

Η προηγούμενη διατύπωση της παρ. 2 άρθρου 4 του ν. 3861/2010 που ορίζει ότι οι λοιπές (πλην των δημοσιευθέντων) πράξεις «δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο», εμφάνιζε δύο αδυναμίες.

Συγκεκριμένα:

α) Η παράλειψη της ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» δεν επηρέαζε την ισχύ της πράξης, αλλά μόνον την εκτελεστότητά της. Η πράξη παρέμενε δηλαδή ισχυρή, αλλά απλώς δεν εκτελείτο, μέχρις ότου αναρτηθεί.

β) Είχε γίνει δεκτό ότι η εκ των υστέρων ανάρτηση της πράξης θεράπευε αναδρομικά την ως τότε παράλειψη ανάρτησης. Με τον τρόπο αυτό η καθυστερημένη ανάρτηση δεν είχε δυσμενείς έννομες συνέπειες αφού μόλις λάμβανε χώρα, έστω και καθυστερημένα, η πράξη θεωρείτο ότι ορθώς είχε εφαρμοστεί από την αρχή.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι προβλέψεις αυτές είχαν τα εξής αρνητικά αποτελέσματα:

α) Ο θιγόμενος από διοικητική πράξη δεν μπορούσε να προσβάλει δικαστικώς την ίδια την πράξη επικαλούμενος ότι αυτή δεν αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

β) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου η καταβολή δημοσίων δαπανών έγινε παρ’ όλο που η εκτέλεση των οικείων συμβάσεων, ή η παροχή των εργασιών, υπηρεσιών κ.λπ., έλαβε χώρα πριν γίνει η ανάρτηση, με την δικαιολογία ότι η εκ των υστέρων ανάρτηση θεραπεύει την προηγηθείσα πλημμέλεια.