Υπηρεσιακό Συμβούλιο που θα επιλέγει τους Γενικούς Διευθυντές Δήμων και Συνδέσμων συγκροτεί με αποφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης.

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί επίσης και για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η θητεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.