Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Β. Μεϊμαράκη για την πορεία του ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων από το 1974 έως σήμερα απέστειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Παναγούλης.

Υπενθυμίζοντας ότι η 30η Ιουνίου 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του ελέγχου της Επιτροπής, ο Βουλευτής ζητά τον κατάλογο όσων ελέγχονται και ρωτά:

Ποια είναι τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου που συστάθηκε και ποιες οι ιδιότητές τους.
Αν έχει συνταχθεί κατάλογος των υπό έλεγχο προσώπων.
Πόσες φορές συνεδρίασε η Επιτροπή και πόσα πρόσωπα έχει ελέγξει.
Αν λήφθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα στις περιπτώσεις που προέκυψε αδικαιολόγητος πλουτισμός.
Αν θα δοθεί νέα παράταση για την ολοκλήρωση του ελέγχου (που με βάση το νόμο έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012).
Αν η Επιτροπή έχει επαρκή αριθμό ελεγκτών και ειδικών επιστημόνων.