Στις 11-13 Νοεμβρίου, η Διευθύνουσα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνέρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ που θα αναλάβει η Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ θα έχει σειρά επαφών με την Ελληνική Κυβέρνηση και θα επισκεφθεί έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα, ως ένδειξη έμπρακτου ενδιαφέροντος,

Παράλληλα θα υπογραφούν νέες χρηματοδοτικές συμφωνίες συνολικού ύψους 550 εκατ. Ευρώ. Οι συμφωνίες αφορούν σε αυτοκινητοδρόμους, υποδομές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

TAGS