Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μομφής ανακοίνωσε την Πέμπτη από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες μετά την εκκένωση του κτιρίου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.Αύριο το μεσημέρι αρχίζει η συζήτηση, τα μεσάνυχτα της Κυριακής η ψηφοφορία.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει πια κανένα λαϊκό έρεισμα, καμία κοινωνική νομιμοποίηση».

Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης. «Μοναδικός σας σύμμαχος μία μικρή ολιγαρχία και οι διαπλεκόμενοι επιχειρηματίες», σημείωσε και αναφέρθηκε στην ΕΡΤ: «Πριν από πέντε μήνες αποφασίσατε πραξικοπηματικά να βάλετε λουκέτο στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, χωρίς να φέρετε τίποτα στη Βουλή. Επί μήνες, αρνηθήκατε να συμμορφωθείτε με την απόφαση του ΣτΕ». 

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του ο κ. Τσίπρας τόνισε:

«Προχθές, χαρίσατε στους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών καναλιών τη δημόσια περιουσία των συχνοτήτων. Σήμερα, ολοκληρώνοντας πλήρως την εκτροπή και τη μετατροπή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε μιντιακή δημοκρατία, εισβάλανε με απόφασή σας, αστυνομικές δυνάμεις στο κτίριο της ΕΡΤ. Μπήκατε νύχτα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, για να μπορείτε αύριο τη νύχτα να εισβάλετε στα σπίτια των ανθρώπων». 

Επικαλέσθηκε την πλειοψηφία όπως είπε του λαού, εκτιμώντας ότι ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη του προκειμένου να σταματήσει η καταστροφική πορεία του τόπου και να επιτευχθεί ένα καλύτερο αύριο.

«Αυτή τη θεσμική εκτροπή δεν δικαιούμαστε να την αποδεχτούμε», τόνισε ο κ. Τσίπρας και ανακοίνωσε την πρόθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μομφής.

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε εκ μέρους της κυβέρνησης ο παριστάμενος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μίλησε για ευκαιρία της κυβέρνησης να αποδείξει ότι η κοινοβουλευτική πλειψηφία είναι ισχυρή και αραγής και τις επόμενες μερες –όπως είπε- θα τοποθετηθουμε όλοι για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μελλον χώρας. Ενώ πρόσθεσε ότι μέσα από την ψήφο επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ θα αναβαπτιστεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η πρόταση έγινε δεκτή και όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων του σώματος Χρήστος Μαρκογιαννάκης η συζήτηση θα αρχίσει αύριο, Παρασκευή στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως και τις 22:00 το βράδυ, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης έκανε δεκτή την πρόταση με την προϋπόθεση ότι «ο χρόνος από αύριο μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα κατανεμηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρξει ισοτιμία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση όσον αφορά τις ομιλίες. Δεν γίνεται αυτοί που καταθέτουν την πρόταση μομφής να είναι αυτοί που δεν θα μιλάνε από το βήμα της βουλής και να έχουνμε παρέλαση υπουργών και υφυπουργών».

Τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής

«Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών» αναφέρει το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής για την πρόταση.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι η Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo βoυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo βoυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία τoυ όλoυ αριθμού των βουλευτών, ενώ γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του κοινοβουλίου.