«Η Ελλάδα παραμένει ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία και τα ναυπηγία, η ενέργεια και ο τουρισμός» επισήμανε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος στην ομιλία που εκφώνησε σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου Ευρώπης-Ασίας (ASEM) με θέμα "Bridge to Partnership for Growth and Development".

Κατά την παρέμβασή του, η οποία είχε θέμα «Αναζωογονώντας την ανάπτυξη», ο κ. Γεροντόπουλος τόνισε ότι, με δεδομένο ότι οι διεθνείς οικονομίες είναι αλληλεξαρτώμενες, η παρούσα οικονομική κρίση δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή και συνεπώς χρήζει παγκόσμιας αντιμετώπισης.

Η Ασία και η Ευρώπη, ανέφερε ο υφυπουργός, πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται, δίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στον οικονομικό πυλώνα του ASEM, με συχνές συναντήσεις οικονομικών εμπειρογνωμόνων, πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών και από τις δύο πλευρές.

Κοινή πρόκληση για τις δύο ηπείρους είναι, όπως είπε, η διασφάλιση θέσεων εργασίας και οικονομιών παραγωγής, καθώς και βιώσιμης ανάπτυξης που θα αναζωογονήσει τις οικονομίες, αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Οι δυο εταίροι έχουν να κερδίσουν από μια ειλικρινή ανταλλαγή σε αυτές τις κοινές οικονομικές προκλήσεις. Αυτός ο διάλογος θα ωφελήσει τους διμερείς δεσμούς Ευρώπης-Ασίας αλλά και επιπλέον θα προσφέρει την αναγκαία ώθηση στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.

Ο κ. Γεροντόπουλος, υπογράμμισε επίσης τη μεγάλη σημασία που έχει σήμερα η προώθηση ενός παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου για τις οικονομικές αγορές που θα περιορίσει τις υπερβολές και θα μειώσει τις ανισορροπίες και θα έχει επίκεντρο την ανάπτυξη δίνοντας ευκαιρίες στις εταιρίες, τους επενδυτές και τη βιομηχανία.

Ιδίως από την ελληνική προοπτική, πρόσθεσε ο υφυπουργός, οι θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη είναι δομικά και άρρηκτα συνδεδεμένες, αναφέροντας ‘ότι αυτή η διασύνδεση θεωρείται θέμα υψίστης προτεραιότητας για την επερχόμενη Ελληνική προεδρία της ΕΕ.

Η Ελληνική κυβέρνηση, όπως είπε, εφαρμόζει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής έτσι ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τη μακροοικονομική εικόνα της Ελλάδας η οποία έχει κάνει μεγάλα άλματα βελτίωσης στον τομέα της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Γεροντόπουλος εξήγησε, τέλος, ότι βασικός στόχος της χώρας μας είναι η επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη και οι κύριοι οικονομικοί δείκτες παρέχουν σταθερή αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά.