Το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής θα πραγματοποιήσει Πανελλαδική Συνάντηση το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Απριλίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα προηγηθούν συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο.

Στην Πανελλαδική Σύσκεψη θα γίνει συζήτηση με βάση το εισηγητικό πολιτικό κείμενο που έχει ήδη παρουσιαστεί, καθώς και το πλαίσιο κανόνων συγκρότησης και λειτουργίας του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής.

Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Συνάντηση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών της θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες.