Θετικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το σχέδιο Λαζαρίδη για τον νέο φόρο ακινήτων. 

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται πως «επιτυγχάνεται συγκεκριμένα, η δικαιότερη κατανομή των βαρών και η με προοδευτικό τρόπο φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Επίσης, εξαλείφονται ή αμβλύνονται αδικίες και αντιφατικά φαινόμενα φορολόγησης ειδικών κατηγοριών ακινήτων (οικόπεδα εντός σχεδίου, αγροτικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.)».

Επιπλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνεαι « χωρίς να εγκαταλείπει τη θέση αρχής που διατύπωσε, εκτιμά ότι το νέο σχέδιο μπορεί να αποτελέσει βάση για τη μελλοντική του μετεξέλιξη σε ένα σύγχρονο  προοδευτικό και δίκαιο φόρο της συνολικής  ακίνητης περιουσίας σε συνδυασμό με το Εθνικό φορολογικό σχέδιο». 

Η ανακοίνωση καταλήγει πως «με την επεξεργασία της νομοτεχνικής διατύπωσης του σχεδίου αυτού και των  παραδειγμάτων που θα αποδεικνύουν τις αλλαγές που επιτεύχθηκαν, καθώς και των προβλεπομένων απαλλαγών  και μειώσεων όπως έχει προταθεί (αύξηση των  εισοδηματικών, κ.λπ. κριτηρίων για τις εκπτώσεις, απομειώσεις και απαλλαγές) θα δοθεί η δυνατότητα της τελικής μας  τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλλει κατά τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου και κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία και με επιμέρους βελτιώσεις που θα προτείνει  ώστε ο νέος φόρος να καλύψει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας  συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις της ύφεσης στις αξίες και τα εισοδήματα και να είναι δικαιότερος σε σχέση με το  υφιστάμενο σύστημα (άθροισμα ΦΑΠ + ΕΤΑΚ)».