Για σταδιακή μείωση της συμμετοχής της κρατικής δαπάνης στο ασφαλιστικό σύστημα στα επόμενα χρόνια έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σήμερα στο 3ο ετήσιο Συνέδριο «Labor & Insurance» του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου» απορρίπτοντας ενδεχόμενο μείωσης των συντάξεων, ενώ αναφέρθηκε και στα προγράμματα στήριξης των νέων ανέργων και των νοικοκυριών χωρίς εργαζόμενο.

«Το 55,9% από τα 28,3 δισ. ευρώ συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης του 2013 προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας διευκρινίζοντας ότι τα 22,6 δισ. ευρώ αφορούν συντάξεις των Ο.Κ.Α ενώ τα 5,7 δισ. ευρώ συντάξεις Δημοσίου και πρόσθεσε:

«Η αντίστοιχη δαπάνη για το 2014, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, προβλέπεται να είναι 28,6 δισ. ευρώ η οποία κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το 2013 αλλά για την χρηματοδότηση της μόνο το 46,5% θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Επίσης, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε: «Για το 2014 πράγματι προβλέπεται μειωμένη κρατική χρηματοδότηση η οποία ωστόσο θα αντιμετωπιστεί με δέσμη καινοτόμων διαρθρωτικών και οργανωτικών αλλαγών όπως αυτές που έχουμε ήδη ανακοινώσει χωρίς να θιγούν οι παροχές, δηλαδή οι συντάξεις.

Πιο συγκεκριμένα η κρατική χρηματοδότηση από 12,6 δισ. ευρώ το 2013, το 2014 θα είναι ύψους 10,5 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,1 δισ. ευρώ ενώ για το 2015 και το 2016 θα είναι περίπου 9,7 δισ. ευρώ ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό θα μειωθεί αντίστοιχα στο 42,1% το 2015 και 40,8% το 2016».

«Ενώ ως χώρα είχαμε ένα εξαιρετικά υψηλό μερίδιο συνταξιοδοτικής δαπάνης ως προς το σύνολο των κοινωνικών δαπανών», τόνισε ο κ. Βρούτσης, «εντούτοις -σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες- τόσο ο κίνδυνος φτώχειας όσο και οι ανισότητες εντείνονταν στις ηλικίες μετά τη σύνταξη ενώ ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο το σύστημα απορροφά αυξανόμενα ποσά κρατικής χρηματοδότησης».

Ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε το ασφαλιστικό σύστημα πολυδαίδαλο και κατακερματισμένο σύστημα, ένα μωσαϊκό ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων και διάσπαρτων νησίδων με προνομιακές εξαιρέσεις» και τόνισε ότι «συνεχίζει να χρήζει σημαντικών και δραστικών βελτιώσεων αλλά και απλουστεύσεων, όμως αρχίζει σιγά σιγά και σταθερά να εξορθολογίζεται».

Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε επίσης ότι κατά το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να συγκροτηθεί μια τεχνοκρατικού χαρακτήρα Επιτροπή για το Ασφαλιστικό με στόχο να εξειδικεύσει τον τρόπο εφαρμογής των αλλαγών που θα επιφέρει η εφαρμογή του νόμου 3863/2010 από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Με τον νόμο αυτόν εισάγεται ο θεσμός της βασικής και της αναλογικής σύνταξης, και καθιερώνεται, ένας νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών παροχών ενισχύεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας και η μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος.

Το έργο της Επιτροπής θα υλοποιηθεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 ώστε από 1η Ιανουαρίου 2015 να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών παροχών.

Εξάλλου, ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε σε μια σειρά προγραμμάτων για τη στήριξη 125.000 ανέργων, ιδιαίτερα των νέων και των νοικοκυριών που δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «45.000 άνεργοι νέοι απέκτησαν "επιταγή εισόδου" στην αγορά εργασίας μέσα στο 2013, ενώ άλλοι 75.000 νέοι θα εισέλθουν στην απασχόληση στις αρχές του 2014». Ανέφερε ότι αυτή την περίοδο 50.000 άνεργοι (και άλλοι 50.000 το 2014) τοποθετούνται σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και σε κοινωνικές υπηρεσίες του δημοσίου τις οποίες χαρακτήρισε «αιχμή του δόρατος» στην προσπάθειά για τη στήριξη των ανέργων. Ο κ. Βρούτσης εξήγγειλε τέλος την επέκταση του επιδόματος ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους και μακροχρόνια ανέργους, και τη θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή του νέου έτους.

Στην αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και της συνέργειας κύριας και επικουρικής σύνταξης, αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στο ίδιο συνέδριο ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Ο κ. Σπυρόπουλος είπε ότι ο φορέας αυτός θα πρέπει να αποτελείται από τρεις κλάδους, των μισθωτών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών με κοινούς όρους ασφάλισης και ενιαία βάση παροχών.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΙΚΑ περαιτέρω παροχές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέσω των επαγγελματικών ταμείων και της συνεργασίας με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ενώ για τους χαμηλά αμειβόμενους θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία ενός εθνικού επαγγελματικού ταμείου μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, υποστήριξε ότι απαιτείται η δημιουργία εταιρείας που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων.