Τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των δημοσίων έργων προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης, μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Χ. Σπίρτζη.

Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, τα τιμολόγια των δημοσίων έργων είναι αναχρονιστικά, βασίζονται σε υπολογισμούς που αναφέρονται σε χρόνους που δεν έχουν σχέση με τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε με τις επιστημονικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία κοστολόγησης των έργων να μην είναι επίκαιρη και πολλές φορές να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο Δημόσιο και στους εργολάβους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχει γρήγορη πρόοδος πάνω στο θέμα, ενώ επισημάνθηκε ότι ο φορέας αυτός θα λειτουργεί στο πλαίσιο του υπουργείου και του ΤΕΕ.

Επίσης αποφασίστηκε η ίδρυση ενός φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, είναι απαραίτητος για την πιστοποίηση της ποιότητας των έργων των τεχνιτών που ασκούν τα σχετικά επαγγέλματα, ιδιαίτερα όσα από αυτά έχουν σχέση με την ασφάλεια των πολιτών, όπως οι ηλεκτρολόγοι. Όπως διευκρίνισε, την πιστοποίηση θα λάβουν και αυτοί που είναι ήδη επαγγελματίες.

Η τρίτη πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε αφορά στην ίδρυση επιστημονικών τμημάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ. «Υπάρχουν νέα τεχνικά επαγγέλματα, νέοι τεχνικοί επιστήμονες, όπως είναι οι πληροφορικάριοι, όπως είναι οι περιβαλλοντολόγοι, οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ, αν δεν έχουν την ιδιότητα του μηχανικού. Έτσι λοιπόν συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν αυτά τα επιστημονικά τμήματα στο ΤΕΕ, μαζί με τα υπόλοιπα, για να μπορούν να εκφράζονται καταρχήν επιστημονικά και επαγγελματικά  όλες αυτές οι  νέες ειδικότητες οι επιστημονικές, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η διεπιστημονική σύνδεση μεταξύ των τμημάτων» δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ακόμη, συμφωνήθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την  τήρηση των μητρώων δημοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας «μιας στάσης» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Από πλευράς του, ο κ. Σπίρτζης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις του υπουργού και δήλωσε ότι ο φορέας πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων είναιτο κύριο βήμα για τη δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και συνδέεται με το στόχο που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο για ενιαίες προδιαγραφές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. «Ο φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών και έργων είναι επίσης ένα καίριο, το πιο σημαντικό βήμα, για ενιαίες προδιαγραφές, προϋπολογισμούς και διαφάνεια στα δημόσια έργα, με στόχο τα δημόσια έργα να μην κοστίζουν παραπάνω από ό,τι πραγματικά πρέπει, αλλά να μην κοστίζουν και λιγότερο καταστρέφοντας το τεχνικό δυναμικό» πρόσθεσε.