Τι έλεγε ο Κώστας Καραμανλής στις 5/9/2009

 

Μέτρα άμεσης εφαρμογής

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στα μέτρα άμεσης εφαρμογής περιλαμβάνονται:

1ον: Πάγωμα των προσλήψεων το 2010, εκτός των απολύτως απαραίτητων στα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

2ον: Αυστηρός περιορισμός των προσλήψεων, για μια επιπλέον διετία, έτσι ώστε να αναλογεί μια πρόσληψη σε κάθε δύο αποχωρήσεις.

3ον: Πάγωμα των συντάξεων και των μισθών στο Δημόσιο Τομέα το 2010, με ειδική όμως μέριμνα για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Για τα επόμενα χρόνια, οι μισθολογικές αυξήσεις θα διαμορφώνονται σε συνάρτηση όχι μόνο του πληθωρισμού της χώρας, αλλά και εκείνου της Ευρωζώνης. Η ίδια εισοδηματική πολιτική θα εφαρμοστεί και από τις διοικήσεις των μη εισηγμένων ΔΕΚΟ.

4ον: Κανένα νέο επίδομα και καμιά αναπροσαρμογή υπάρχοντος επιδόματος για δύο χρόνια.

5ον: Περικοπή, για μια διετία, των υπερωριών κατά 30% και κατάργηση των πλασματικών υπερωριών.

6ον: Περικοπή κατά 30% των δαπανών για μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

7ον: Αναδιάρθρωση των δαπανών του Προϋπολογισμού, με κατεύθυνση τους τομείς που προάγουν μεσοπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη (παιδεία, έρευνα, επενδύσεις υποδομής, «πράσινη ενέργεια»).

8ον: Εφαρμογή, από την 1η του χρόνου, της εξαγγελίας για τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής αρμόδιας για την καταβολή των αποδοχών όλων των υπηρετούντων στο Δημόσιο.

9ον: Καθιέρωση νέου μισθολογίου για τους νεοεισερχόμενους στο Δημόσιο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία να έχουν τις ίδιες αποδοχές, σε όποιο Υπουργείο, όποια Υπηρεσία κι αν εργάζονται.

10ον: Περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης και του μισθού των μελών της κυβέρνησης, των νομαρχών και δημάρχων για μια διετία.

Μεσοπρόθεσμα μέτρα

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, ανέφερε την καθιέρωση ρητών αρχών και διαδικασιών, που θα διέπουν την προετοιμασία, την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και διευκρίνισε:

· Εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας ορισμένων δαπανών (πχ από μηδενική βάση).

· Κατάρτιση τριετών προϋπολογισμών.

· Επιτάχυνση της εφαρμογής Προϋπολογισμών Προγραμμάτων, μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση και ακριβέστερη απεικόνιση των δαπανών σε κάθε τομέα δράσης (Παιδεία - Υγεία - Περιβάλλον κλπ.).

· Υποχρεωτική κατάρτιση λεπτομερών ετήσιων ισολογισμών από κάθε φορέα και οργανισμό του Δημοσίου.

· Καθιέρωση ρητών αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων κατά κατηγορία δαπάνης για το απόλυτο ύψος ή το ύψος σε σχέση με το ΑΕΠ. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν έχει θεσπίσει τέτοιους κανόνες.

«Με μια φράση: Αρχές και κανόνες παντού για το νοικοκύρεμα του κράτους! Αυστηρός έλεγχος και απόλυτη διαφάνεια», τόνισε ο πρωθυπουργός.

2ος άξονας - πόλεμος κατά φοροδιαφυγής.

Ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος στη φοροδιαφυγή είπε ότι «όσοι έχουμε κυβερνήσει έχουμε τις ευθύνες μας», και τόνισε ότι «δεν θα συνεχιστεί αυτό όσοι κι αν ενοχληθούν». Εξήγγειλε συγκεκριμένα τα εξής:

1ον: Δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων, για όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα για διασταυρώσεις, τόσο ως προς τις ασφαλιστικές, όσο και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

2ον: Ενοποίηση εισπρακτικών μηχανισμών για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

3ον: Δημιουργία βάσης δεδομένων στα πρότυπα του «Τειρεσία». Θα καταγράφονται όλοι όσοι έχουν σοβαρές φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες και δεν θα μπορούν να έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο.

4ον: Εγκατάσταση συστήματος on line σύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομίας, έτσι ώστε να μπει οριστικό τέλος στο φαινόμενο των πλαστών τιμολογίων και της κλοπής ΦΠΑ..

5ον: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων από όλες τις επιχειρήσεις.

6ον: Καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή εκείνων των οποίων τα δηλούμενα εισοδήματα είναι δυσανάλογα χαμηλά σε σχέση με τον τρόπο που διαβιούν.

7ον: Αναμόρφωση του συστήματος αυτοτελούς φορολόγησης. Είναι υποχρέωση ισονομίας. Υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης. Δημιουργία βάσης δεδομένων για κάθε πολίτη και επιχείργηση, για ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

3ος άξονας πολιτικής - Διαρθρωτικές αλλαγές.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και εξήγγειλε μεταξύ άλλων το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων που θεωρούνται κρίσιμα για την οικονομία, καθώς και την άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας. Επίσης, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με τέσσερα στάδια για δημιουργία εταιρείας.

Για τη μεταρρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση που απορριφθούν δύο φορές θέσεις εργασίας απο τον ΟΑΕΔ αναστέλλεται το επίδομα, ενώ είπε ότι σε κλάδους που αντιμετωπίζουν έκτακτη κρίση ή σε περιοχές με πολύ αυξημένη ανεργία παρέχεται η δυνατότητα για επιμέρους συμφωνίες περιορισμένου χρόνου, κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων στη γενική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Για το Ασφαλιστικό έκανε λόγο για αναπροσαρμογή των βαρέων και ανθυγιεινών και για αυστηρότερη εφαρμογή κριτηρίων για αναπηρικές συντάξεις,

Αναφέρθηκε στο Εθνικό σύστημα Υγείας, λέγοντας ότι θα θεσπιστεί ένα νέο σύστημα προμηθειών στην υγεία, στη δημόσια διοίκηση, όπου έκανε λόγο για λιγότερους και ισχυρότερους (συγκεκριμένα 350) δήμους, και για περιφερειακή αυτοδιοίκηση με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο.

Τέλος, για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ο κ. Καραμανλής είπε ότι είναι επείγουσα η ενίσχυση ελέγχου στις δαπάνες, ενώ αναφερόμενος στη δημόσια ασφάλεια, εξήγγειλε αλλαγές για το πανεπιστημιακό άσυλο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

«Δεν είναι δυνατόν χώροι εκπαίδευσης να μετατρέπονται σε εστίες ασυδοσίας και εγκληματικότητας», τόνισε.

Τι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου στις 12/9/2009

1ο. Στήριξη του εισοδήματος. Με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο

2ο. Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. Ένεση ρευστότητας στην αγορά. Αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

3ο. Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη των ανέργων.

4ο. Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά με την καταπολέμηση της σπατάλης και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Θα θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο, ψηφίζοντας στις πρώτες 100 μέρες πέντε νομοσχέδια που αφορούν στην οικονομία.

Νομοσχέδιο πρώτο, για τη στήριξη του πραγματικού εισοδήματος και την αναδιανομή. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισμό και με αναδιανομή του φορολογικού βάρους. Χορήγηση του Έκτακτου Επιδόματος Αλληλεγγύης για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. Φορολόγηση όλων των εισοδημάτων - ανεξαρτήτως πηγής - με μια ενιαία, προοδευτική και δίκαιη φορολογική κλίμακα.

Όλοι θα προστατεύονται από τον πληθωρισμό και όλοι θα συνεισφέρουν ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα. Τα μερίσματα που διανέμονται σε μετόχους θα φορολογηθούν ακριβώς όπως όλα τα άλλα εισοδήματα, αφού βέβαια αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί, για να μην υπάρξει διπλή φορολογία. Έτσι, αίρεται η σημερινή αδικία που φορολογεί τα εισοδήματα από εργασία πολύ περισσότερο από το κεφάλαιο.

Δεν θα αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Καταργούμε όμως τις χαριστικές φοροαπαλλαγές. Τα κέρδη που παραμένουν στην επιχείρηση φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή, ώστε να γίνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Έτσι στηρίζουμε τις παραγωγικές επενδύσεις, τις επιχειρήσεις που παράγουν, αλλά φορολογούμε δίκαια τους μετόχους τους.

Αντικαθιστούμε το ΕΤΑΚ που επιβαρύνει τους μικροϊδιοκτήτες, με την προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Και κανείς δεν εξαιρείται, ούτε η Εκκλησία. Βεβαίως, είμαστε σε διάλογο με την Εκκλησία της Ελλάδας.

Επαναφέρουμε το φόρο κληρονομιάς και γονικών παροχών με πιο υψηλό αφορολόγητο. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη μικρή ιδιοκτησία που κληρονομείται. Αλλά να φορολογήσουμε σωστά τις μεγάλες περιουσίες, που λόγω κληρονομιάς αλλάζουν χέρια. Δέσμευσή μας: κανένα νέο φορολογικό βάρος στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Νομοσχέδιο δεύτερο, για την προστασία του δανειολήπτη και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ως κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε τις προτάσεις μας, που απέρριψε η Νέα Δημοκρατία. Βάζουμε τέλος στις αθέμιτες χρεώσεις, στους πλειστηριασμούς ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές.

Δίνουμε δυνατότητα ρύθμισης και σταδιακής απαλλαγής οφειλών σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Ανακουφίζουμε έτσι χιλιάδες νοικοκυριά από την υπερχρέωση και το υψηλό κόστος, που αναγκάζονται να πληρώσουν στις τράπεζες, για επιτόκια που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε τις τράπεζες παραγωγούς ανάπτυξης και όχι κοινωνικής αδικίας. Ξεκινάμε μάχη ενάντια στα καρτέλ. Αναβαθμίζουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μακριά από ?κουμπάρους? και απαράδεκτα φαινόμενα τα οποία ζήσαμε.

Δημιουργούμε Ειδική Υπηρεσία προληπτικής παρακολούθησης της αγοράς και καταπολέμησης των μονοπωλίων. Το κράτος δίνει πρώτο το παράδειγμα, με το πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο.

Νομοσχέδιο τρίτο, για την στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη ρευστότητα στην οικονομία. Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Παγώνουμε για ένα χρόνο τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που πλήττονται από την κρίση. Τους δίνουμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για να ανασάνει η μικρομεσαία επιχείρηση.

Παρέχουμε εγγυήσεις απ’ ευθείας σε επιχειρήσεις με αντικειμενικά κριτήρια, όχι κομματικά κριτήρια. Διοχετεύουμε ρευστότητα στην αγορά μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, αξιοποιώντας τις παγωμένες εγγυήσεις ύψους 15 δις ευρώ από το πακέτο ρευστότητας των Τραπεζών. Αλλάζουμε τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, για να αντιμετωπίσουμε τα άδικα σημερινά κριτήρια εγγραφής και παραμονής σε αυτόν.

Δημιουργούμε Ταμείο Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας, που θα αντλεί κεφάλαια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων και θα διοχετεύει ρευστότητα κατευθείαν στην αγορά. Αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα των μεταχρονολογημένων επιταγών, μειώνοντας σταδιακά τα χρονικά όρια και τη διάθεση από τις Τράπεζες. Αυτές είναι επιλογές που διοχετεύουν ρευστότητα και στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Όχι η επιδότηση των εισαγωγών, με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τα κλιματιστικά και τα πολυτελή αυτοκίνητα!

Νομοσχέδιο τέταρτο, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση των επενδύσεων. Ένας επιχειρηματίας ζητάει δύο βασικά πράγματα: σταθερό φορολογικό πλαίσιο και απλές διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας. Τα ΚΕΠ είναι επίτευγμα των κυβερνήσεών μας. Ανακούφισαν τον πολίτη. Το ίδιο θα κάνουμε τώρα και για την επιχείρηση. Υπηρεσίες μιας στάσης. Θέτουμε ως στόχο να μπορεί να ιδρύεται μια επιχείρηση ακόμα και αυθημερόν, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια. .

Για να προσελκύσουμε και για να μπορεί κάθε σοβαρός επενδυτής, που θέλει να τοποθετήσει τα κεφάλαιά του στην Ελλάδα, να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά, μακριά από γραφειοκρατίες, πελατειακές σχέσεις και διαφθορά. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι 109η στη διεθνή κατάταξη του δείκτη επιχειρηματικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας ? εννιά θέσεις κάτω σε ένα χρόνο.

Κανένα προϊόν, κανένας τομέας χωρίς ρύθμιση και εποπτεία. Και ειδικά στο χρηματοοικονομικό σύστημα, ανεξάρτητη, ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία. Και τέλος: ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα κλειστά επαγγέλματα, μετά από κοινωνικό διάλογο.

Νομοσχέδιο πέμπτο, για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά εργασίας. Η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, όταν με αλχημείες παρουσιάζει μείωση της ανεργίας. Η κατάσταση με τις απολύσεις, τις διαθεσιμότητες, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, την ψευτο-απασχόληση με τα «μπλοκάκια» δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Εφαρμόζουμε συγκεκριμένα μέτρα: Άμεση ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε το οχτάωρο, οι υπερωρίες, η κανονική άδεια και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων να ελέγχονται και να εφαρμόζονται. Συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ώστε να σταματήσει η προσχηματική εκμετάλλευση της κρίσης για μείωση της απασχόλησης και να αναπληρώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εισόδημα των εργαζομένων.

Το επίδομα ανεργίας, σταδιακά στο 70% του βασικού μισθού. Ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης εργαζομένων, που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Ειδικές ρήτρες, ώστε τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου να διοχετευθούν άμεσα στις επιχειρήσεις, που διατηρούν ή αυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Όχι σε κερδοσκοπικές καταθέσεις.

Επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού νόμου με δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κίνητρα πρόσληψης νέων, με γενναίο πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για νέους, για τέσσερα χρόνια. Και βέβαια, καταργούνται οι κομματικοί εκβιασμοί των STAGE και των άλλων τοποθετήσεων στο Δημόσιο.

Προωθούνται προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και ηλικιωμένους ανέργους, στη βάση πραγματικών αναγκών, διαφάνειας και κοινωνικών κριτηρίων. Με την ουσιαστική συμμετοχή σε όλα αυτά των κοινωνικών εταίρων για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τη δημοσιονομική δυνατότητα που σήμερα υπάρχει.