«Το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, την επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας», αντιτείνει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, απαντώντας εγγράφως σε ερώτηση τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον «κίνδυνο εκποίησης της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές ΑΕ». 

Όπως τονίζει ο κ. Στουρνάρας, «η προστιθέμενη αξία των αποκρατικοποιήσεων είναι η αναπτυξιακή τους προοπτική, με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία».
 
Ειδικά για την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ», ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει τους βουλευτές, ότι στο πλαίσιο απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων πρόκειται να δημοσιευθεί προκήρυξη για την επιλογή συμβούλων που θα υποβάλουν, μεταξύ άλλων, εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης έως και του συνόλου των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην ετΣιρεία «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ». «Η βέλτιστη πρόταση αξιοποίησης θα επιλεγεί με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών της εθνικής οικονομίας», διαβεβαιώνει ο κ. Στουρνάρας.
 
Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργος Βαρεμένος και Δημήτρης Στρατούλης και αναφέρονται στο ενδεχόμενο να εκποιηθούν οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ σε Ισραηλινή εταιρεία. Στην ερώτηση κάνουν λόγο για ξεπούλημα στο οποίο δεν τηρούνται ούτε καν οι αποφάσεις της Διϋπουργικής Επιτροπής που είχε αποφασίσει τη σύνταξη μελέτης για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς και για την οικονομική και τεχνική αξιολόγηση των περιουσιακών της στοιχείων.
 
Οι βουλευτές αναφέρουν, ότι η «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» αποτελεί μια ακμαία παραγωγική μονάδα, που συμβάλλει στην εθνική οικονομία και σημειώνουν, ότι το 2012 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση κατά 23,53% σε σχέση με το 2011).