"Το υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να έχει έσοδα από την πιθανή μίσθωση ακινήτων ούτε να προβεί σε εκποίηση αυτών, διότι ο σκοπός απόκτησης των ακινήτων του ήταν η δημόσια ωφέλεια και ειδικότερα ο αρχαιολογικός σκοπός", διαβεβαιώνει ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κώστα Αϊβαλιώτη.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού διευκρινίζει ότι "ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως ακινήτων από δωρεές, μπορούν να οδηγήσουν σε εκποίηση αλλά με ανάλογο σκοπό και πάλι για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου για το οποίο έχει γίνει η δωρεά".

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στη διαχειριστική αρμοδιότητα του υπουργείου βρίσκονται ακίνητα με διατηρητέα ή με μη διατηρητέα κτίρια, τα οποία είναι σε αστικές περιοχές ανά την επικράτεια, αδόμητα οικόπεδα ή αγροτεμάχια που εμπίπτουν σε αρχαιολογικούς χώρους και περιέχουν αρχαία μνημεία και αδόμητα οικόπεδα ή αγροτεμάχια που προορίζονται για την κατασκευή μουσειακών και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων ή συνιστούν τον απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο ενός αρχαιολογικού μουσείου ή αρχαίου μνημείου.

"Όπως είναι φυσικό, οι σκοποί δημόσιας ωφέλειας που αιτιολόγησαν την απόκτηση του ακινήτου δεσμεύουν κάθε μελλοντική αξιοποίηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις", αναφέρει ο κ. Νικητιάδης και ενημερώνει ότι τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει η καταγραφή των δημοσίων ακινήτων που είναι στη διαχειριστική αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού, σε ανάλογη χωρική βάση GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την προστασία και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που Διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού. Η ολοκλήρωση της καταγραφής θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του προγράμματος "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο" το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

"Το υπουργείο Πολιτισμού, με την ολοκλήρωση της καταγραφής των δημοσίων ακινήτων που διαχειρίζεται σε χωρική βάση δεδομένων, μπορεί να συντάξει διαχειριστικές μελέτες βέλτιστης αξιοποίησης, σε συνδυασμό με την προστασία των μνημείων και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, χωρίς να θίγεται ο αρχικός σκοπός δημόσιας ωφέλειας που αιτιολόγησε την απόκτηση των εν λόγω ακινήτων", αναφέρει ο υφυπουργός Πολιτισμού.