Με τον πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα, Wolfgang Dold και τον Γενικό Πρόξενό της στη Θεσσαλονίκη, Ingo Von Voss, συναντήθηκε ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου και συζήτησαν για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη Βόρεια Ελλάδα, τους τρόπους αντιμετώπισής της και τις προοπτικές που υπάρχουν.

Ο υπουργός τους ενημέρωσε σχετικά με τα περισσότερα από τα 160 επενδυτικά σχέδια, ύψους άνω των 850 εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν κατατεθεί από υποψήφιους επενδυτές στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΑΘ, λέγοντας ότι το γεγονός αυτό αποτελεί απόδειξη της εδραίωσης της σταθερότητας στην περιοχή και της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος.

Ο πρέσβης της Γερμανίας αναγνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για έξοδο από την κρίση. Αναφέρθηκε, επίσης, στη στρατηγική σημασία της Μακεδονίας και της Θράκης για την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και είπε ότι η Β. Ελλάδα εκπέμπει μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναστροφή του κλίματος και στην προοπτική ανάπτυξης όλης της χώρας.