Το λογότυπο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το α' εξάμηνο του 2014 θα παρουσιάσει τη Δευτέρα στις 13:00 ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, το λογότυπο θα είναι η επικοινωνιακή «σφραγίδα» της ελληνικής προεδρίας και θα συνοδεύει κάθε δραστηριότητά της.