Να συζητηθεί το θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής ζήτησε, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημήτρης Κρεμαστινός.

Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρει ο κ. Κρεμαστινός, «ο βουλευτής, καταθέτοντας αποδείξεις για τις δαπάνες που συνδέονται αυστηρά με τη λειτουργία του ως βουλευτής, θα αποζημιώνεται μόνο για αυτές, ενώ όσον αφορά το σύνολο των αποδοχών του θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τη συνταγματική διάταξη, η οποία μιλά για αποζημίωση και όχι για αποδοχές ή μισθό».

Ειδικά για τη βουλευτική αποζημίωση, ο κ. Κρεμαστινός επισημαίνει ότι «ο συνταγματικός νομοθέτης σοφά δεν μιλά για μισθό ή αποδοχές του βουλευτή, αλλά για αποζημίωση, γεγονός που σημαίνει ότι εάν οι αποδοχές του βουλευτή δεν υπερβαίνουν το ποσό που με δήλωσή του στην εφορία είχε αποκτήσει προτού ορκιστεί, θα πρέπει να αποζημιώνεται. Με την απόλυτη ερμηνεία του Συντάγματος, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν συντρέχει λόγος αποζημίωσης, εάν οι συνολικές αποδοχές του βουλευτή προστιθέμενες στο εισόδημά του, το αυξάνουν.

Κατά συνέπεια, με την ευρύτερη ερμηνεία του Συντάγματος, οι ανεπάγγελτοι (όχι οι άνεργοι) δεν δικαιούνται αποζημίωσης, αφού δεν χάνουν εισοδήματα, ώστε να αποζημιωθούν».