Την ανάγκη εφαρμογής ενός συστηματικού σχεδίου για την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό του όλου κύκλου παραγωγής –εμπορίας –χρήσης των φαρμάκων στην Ελλάδα υπογραμμίζει η Δημοκρατική Αριστέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια μείωσης της τιμής όλων των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, με ταυτόχρονη προστασία του καλώς εννοουμένου συμφέροντος της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τη ΔΗΜΑΡ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για το φάρμακο, ωστόσο, όπως αναφέρει, απαιτείται εξυγίανση και εξορθολογισμός της λειτουργίας του, με στόχο την προσήλωσή του στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

«Τα φάρμακα αποτελούν αγαθά που όταν έχουν τεκμηριωμένη θεραπευτική αξία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι είναι διαθέσιμα στους πολίτες», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση και προστίθεται ότι «η μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών στην φαρμακευτική δαπάνη, ιδιαίτερα αυτή την εποχή της μεγάλης οικονομικής αδυναμίας όλων και μεγαλύτερων στρωμάτων του πληθυσμού, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Πολιτεία».