Υλοποιείται η εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλου και τους πρώτους μήνες του 2014 αναμένεται να προσληφθούν πενήντα άνδρες για να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ανάγκη παρουσιάσθηκε καθώς ο μέσος όρος ηλικίας σε συγκεκριμένες ομάδες Ειδικών Δυνάμεων έχει αυξηθεί ενώ η φύση της αποστολής που τους έχει ανατεθεί απαιτεί νεαρά άτομα.

Αυτοί που θα προσληφθούν θα υπηρετήσουν με το καθεστώς του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στο Στρατό και στο Πολεμικό Ναυτικό από ένα έως τρία χρόνια. Ενδέχεται να παραταθεί η θητεία τους όσων προσληφθούν, βάσει ορισμένων πρϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Πενταγώνου θα υπάρξει για τους πρώην εφέδρους του Στρατού Ξηράς που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις, οπότε και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.

Για τους πενήντα αυτούς οπλίτες προβλέπεται να: Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ). Κατά το χρόνο της ανακατατάξεώς ή επανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους είναι:

  • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
  • Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Κατ' εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των ΟΒΑ.
  • Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
  • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
  • Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
  • Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.