Αλλαγές στο κοινοβουλευτικό μέρος του Κανονισμού της Βουλής εισάγονται την προσεχή Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ενόψει των επικείμενων αλλαγών, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κόμματα, προκειμένου να προσαρμοστεί ο Κανονισμός της Βουλής στον νόμο για την αναστολή της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.

Η προτεινόμενη αλλαγή δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να αποφαίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής κρατικής χρηματοδότησης κόμματος.

Η πρόταση της Επιτροπής Θεσμών, εφόσον στη συνέχεια λαμβάνει την έγκριση της Ολομέλειας, θα διαβιβάζεται στο υπουργείο Εσωτερικών για την αναστολή της χρηματοδότησης.

Επίσης προτείνεται η ίδρυση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής που θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση της χώρας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προτείνεται η ειδική μόνιμη επιτροπή να έχει 21 μέλη και ο πρόεδρος της να είναι ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης.

Ανάμεσα στις προτάσεις είναι και η διεύρυνση του πεδίου αρμοδιότητας της επιτροπής που ασχολείται με την παρακολούθηση του σωφρονιστικού συστήματος.

TAGS